İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hasan Subaşı, Aile Mahkemeleri’nin nöbet listesine alınmasını istedi.

Hasan Subaşı; “Kadın cinayetlerine ve şiddete artık dur demeliyiz”

Ülkemizde her gün kadınların erkek şiddetiyle yaşamını yitirdiğini dile getiren ve artık bu gidişe ‘’dur demeliyiz’’ diyen Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, ‘’ Ne var ki, bu konuda alınan hukuki tedbirler yetersiz kalmakta, kanuni eksiklikler ve uygulamada karşılaşılan aksaklıklar, ve keyfi uygulamalar nedeniyle kadına karşı şiddet artarak devam etmektedir’ dedi. Genellikle hafta sonu meydana gelen olaylarda zamanında mahkeme kararı alınamadığını dile getiren Subaşı, Aile Mahkemelerinin de nöbet listesine alınması için Kanun teklifi verdi.

Hasan Subaşı, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda yer alan Tedbir kararının verilmesi, tebliği ve gizlilik kenar başlıklı 8 maddesine fıkra eklenmesi yönünde TBMM Başkanlığına verdiği Kanun Teklifi’nde görüşlerini şöyle dile getirdi:

“Kadına karşı şiddet ülkemizin en önemli sorunlarından biri haline gelmiş, eğitimli-eğitimsiz, köylü-şehirli genç-yaşlı ayrımı gözetmeksizin toplumun tüm kesimlerinde yaşanmaktadır. Kadına karşı şiddet, kimi zaman fiziksel olabileceği gibi kimi zaman ruhsal, sosyal, cinsel, ekonomik olarak özel ya da kamusal alan fark etmeksizin karşımıza çıkmaktadır. Anayasamızın 41. Maddesi uyarınca Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar’’

İstanbul sözleşmesi tartışılamaz

Tartışılması bile abes olan ve 1998 yılından beri uygulanmakta olan İstanbul Sözleşmesine kurucu taraf olarak 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun’un değiştirilerek 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uygulamaya konduğunu hatırlatan Hasan Subaşı, “Ne var ki alınan hukuki tedbirler yetersiz kalmakta, kanuni eksiklikler ve uygulamada karşılaşılan aksaklıklar ve keyfi uygulamalar nedeniyle kadına karşı şiddet artarak devam etmektedir. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu’nun raporuna göre 2020 yılında 300 kadın öldürüldü, 171 kadının ölümü de “şüpheli” olarak kayıtlara geçmiştir. Rapora göre öldürülen 300 kadından 182’sinin neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 22’si ekonomik, 96’sı da boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldüler” dedi.

Ülkemizde İstanbul Sözleşmesi’nin tartışmaya açılmasının, kadına şiddeti durdurmak bir yana daha artırdığına dikkat çeken Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, “2020 yılının Aralık ayında öldürülen 23 kadının 7’si evli olduğu erkek, 5’i birlikte olduğu erkek, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 3’ü eskiden evli olduğu erkek, 3’ü babası, 3’ü oğlu, 1’i tanıdık birisi tarafından öldürülmüştür. Gündemde çokça konuşulan Muğla’da yaşayan Pınar Gültekin’in vahşice öldürülmesi, yılın son günlerinde öğretim görevlisi Aylin Sözer’in katledilmesi olaylarına ilişkin adli süreçler hala devam etmektedir” diye konuştu.

Subaşı, “Kanun teklifimiz ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda değişiklik yapılarak, Aile mahkemelerinin nöbet sistemine dahil edilmesiyle mesai saatleri dışında ve tatil vakitlerinde mahkemeye erişimin önü açılmaktadır. Bu konuda usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Hakimler ve Savcılar Kuruluna görev ve yetki verilmektedir” dedi.

Subaşı’nın 6284 Sayılı Yasa’nın 8. Maddesine eklenmesini istediği fıkra şöyle:

 “MADDE 1 –  (8) 24/2/1983 tarihli ve 2802 sayılı Hâkimler ve Savcılar Kanunu’nun Çalışma saatleri kenar başlıklı 54 üncü maddesi uyarınca Aile Mahkemesi hakimlikleri ile Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemesi hakimlikleri, hizmetin gerekleri ile görevin özelliklerinden doğan hâllerde mesai saatleri dışında, adli tatillerde ve tatil günlerinde nöbet tutarlar. Nöbet gün ve saatleri ile nöbet tutanların dinlenme hakları, iş ve kadro durumlarına göre Hâkimler ve Savcılar Kurulunca belirlenecek esaslara göre tespit edilir.

 Adalet Bakanı’na 3 soru

Hasan Subaşı Kanun teklifi İle birlikte ayrıca Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından cevaplandırılmak üzere konu ile ilgili bir de soru önergesi verdi:

Hasan Subaşı Bakan Gül’e Kanun Teklifi gerekçelerini de anlatarak; şunları dile getirdi:

“Tüm bunlarla birlikte, Aile Mahkemelerine erişimin önünde büyük bir engel bulunmaktadır. Aile Mahkemeleri kanun, HSK kararları ve yönetmeliklerle düzenlenen hâkim ve savcıların nöbet sistemine ilişkin usul ve esasların dışında bırakılmıştır. Böylece, kadına karşı şiddetin en çok yaşandığı hafta sonu ve tatil vakitlerinde, aile mahkemesine erişim sağlanamamaktadır. Aile mahkemelerinde ve Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerinde nöbet sisteminin başlatılması mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde yeni koruma kararı alınması ve mevcut koruma kararlarının uzatılması için çok önemlidir. Aksi halde aksamalar yaşanabilmektedir. Aciliyeti olan bir konuda beklemeye yer olmadan harekete geçilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına vermiş olduğumuz kanun teklifinin bu kapsamda değerlendirilmesini yerinde olacaktır.” dedi.

Bu bilgiler ışığında;

  • Aile Mahkemelerinde nöbet usulünün başlatılmasına ilişkin çalışma ve planlamanız var mıdır?
  • Hafta sonu ve mesai saatleri dışında Aile mahkemesine erişim sağlanamadığı taktirde koruma kararı alınması ya da mevcut kararların uzatılması konusunda aksama yaşanabilmektedir. Adalet Bakanı ve HSK Başkanı olarak, Aile Mahkemelerinin nöbet sistemine dahil edilmesi konusunda, HSK’nın karar almasına yönelik tavsiyede bulunabilirsiniz. Bu konuda bir tavsiyeniz olmuş mudur? Tavsiyede bulunmayı düşünür müsünüz?
  • Kadına karşı şiddetle mücadele kapsamında 2020 yılında kaç tane başvuru olmuş ve bu başvurulardan kaç tanesi için koruma kararı alınmıştır?

KANUN TEKLİFİ

14.01.2021

 TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

08.03.2012 tarihli 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifim Ek’te gerekçesiyle birlikte sunulmaktadır.

Gereğini saygılarımla arz ederim.

Hasan Subaşı

Antalya Milletvekili

GEREKÇE

Kadına karşı şiddet ülkemizin en önemli sorunlarından bir tanesi olarak, eğitimli-eğitimsiz, köylü-şehirli genç-yaşlı ayrımı gözetmeksizin toplumun tüm sosyo-ekonomik kesimlerinde gözlenebilmektedir. Kadına karşı şiddet, kimi zaman fiziksel olabileceği gibi kimi zaman ruhsal, sosyal, cinsel, ekonomik olarak özel ya da kamusal alan fark etmeksizin karşımıza çıkmaktadır.

Anayasamızın 41. Maddesi uyarınca Aile, Türk toplumunun temelidir ve eşler arasında eşitliğe dayanır. Devlet, ailenin huzur ve refahı ile özellikle ananın ve çocukların korunması ve aile planlamasının öğretimi ile uygulanmasını sağlamak için gerekli tedbirleri alır, teşkilatı kurar.

Bu çerçevede yıllar içerisinde hukuki gelişmeler yaşanmış, 1998 yılından beri uygulanmakta olan İstanbul Sözleşmesine kurucu taraf olunmuş, 4320 sayılı Ailenin Korunmasına Dair Kanun değiştirilmiş, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun uygulamaya geçirilmiştir.

Ne var ki alınan hukuki tedbirler yetersiz kalmakta, kanuni eksiklikler ve uygulamada karşılaşılan aksaklıklar, keyfi uygulamalar nedeniyle kadına karşı şiddet artarak devam etmektedir. Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu, 2020 yılı raporuna göre 2020 yılında 300 kadın öldürüldü, 171 kadının ölümü de “şüpheli” olarak kayıtlara geçmiştir. Rapora göre öldürülen 300 kadından 182’sinin neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 22’si ekonomik, 96’sı da boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, evlenmeyi reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.

Ülkemizde İstanbul Sözleşmesinin tartışmaya açılması, kadına şiddeti durdurmak bir yana daha artmıştır. 2020 yılının Aralık ayında öldürülen 23 kadının 7’si evli olduğu erkek, 5’i birlikte olduğu erkek, 1’i eskiden birlikte olduğu erkek, 3’ü eskiden evli olduğu erkek, 3’ü babası, 3’ü oğlu, 1’i tanıdık birisi tarafından öldürülmüştür.

Gündemde çokça konuşulan Muğla’da yaşayan Pınar Gültekin’in vahşice öldürülmesi, yılın son günlerinde öğretim görevlisi Aylin Sözer’in katledilmesi olaylarına ilişkin adli süreçler hala devam etmektedir.

Tüm bunlarla birlikte, Aile Mahkemelerine erişimin önünde büyük bir engel bulunmaktadır. Aile Mahkemeleri kanun, HSK kararları ve yönetmeliklerle düzenlenen hâkim ve savcıların nöbet sistemine ilişkin usul ve esasların dışında bırakılmıştır. Böylece, kadına karşı şiddetin en çok yaşandığı hafta sonu ve tatil vakitlerinde, aile mahkemesine erişim sağlanamamaktadır. Tedbir kararının alınması için Aile Mahkemesine mesai saatleri dışında, hafta sonları ve tatil vakitlerinde erişim sağlanabilmesinin kanunla düzenlenmesi, kadına karşı şiddetle mücadelede kararlığımızı ortaya koyacak, Adalet Bakanlığı tarafından belirlenen hedeflere ulaşılması noktasında katkı sunacak, yararlı olacaktır.

Kanun teklifimiz ile 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda değişiklik yapılarak, Aile mahkemelerinde, Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerinde nöbet sistemine dahil edilmesiyle mesai saatleri dışında ve tatil vakitlerinde mahkemeye erişimin önü açılmaktadır. Bu konuda usul ve esasların belirlenmesi amacıyla Hakimler ve Savcılar Kuruluna görev ve yetki verilmektedir.

Aile mahkemelerinde ve Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerinde nöbet sisteminin başlatılması mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde yeni koruma kararı alınması ve mevcut koruma kararlarının uzatılması için çok önemlidir. Aksi halde aksamalar yaşanabilmektedir. Aciliyeti olan bir konuda beklemeye yer olmadan harekete geçilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

 MADDE GEREKÇELERİ

MADDE 1 –   08.03.2012 tarihli 6284 sayılı 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanunda yer alan Tedbir kararının verilmesi, tebliği ve gizlilik kenar başlıklı 8 maddesine fıkra eklenerek Aile mahkemelerinin, Aile Mahkemesi bulunmayan yerlerde Asliye Hukuk Mahkemelerinin nöbet sistemine dahil edilmesiyle mesai saatleri dışında ve tatil vakitlerinde mahkemeye erişimin önü açılması amacıyla Hakimler ve Savcılar Kuruluna görev ve yetki verilmektedir.